Thursday, April 3, 2008

music

http://www.jamiyyathusalaf.com/


5 comments:

Anonymous said...

funnaabu us? kihineh funnaabu usvaahaka?

mikhala ehchehi fenuneema hinyeh nu annanee?

Anonymous said...

hee hee halaaku.

Anonymous said...

wats so funny in dat???? bireh nun dho gannaneekee

Anonymous said...

hee hee halaaku vaane giyaa maidhuvahun edhuvahuge vaahaka konmes emeehunkairee nudhakkaa thi nafsaanee bayyeh jehidhaane baithibaa edhuvahun hee hee halaaku vaan dheenaa hilaaf evves echchakah heehee halaakeh nuvaane.. ziney haraamey bunefiyaaves mimeehun varah hini annaane ei enmen dheiru dhe dhalhayah kuraa kameh veema , ekamu afrasheem men meeheh ais kuriyas ok vaaneyey bunefiyaa aa evarah gaboolu kureveyne

Anonymous said...

heehee halaaku veveyne fahun dhuvahun allah ge hazrathugai kolhah thiben jehuneema